Mange håndboldstævner i verden

Published by:

På universitetet er vi nogle gode kammerater, som skal bestemme os for, hvad vi skal foretage os i løbet af den snarlige ferie. Normalt plejer vi at være på tur hvert efterår Træningslejr fodbold, hvorfor vi sammen har været ude i en bred vifte af forskellige aktiviteter i stil med træningslejr. Selskabet tilstræber meget fodboldrejser til England & Spanien. Det er bare fodboldrejser chelsea den ideale rejse at foretage os, idet samtlige af drengene lever for fodbold. Indenrigs er det en tradition at tage ud og se fodbold alle søndage eller evt. lørdag, fordi vi er alle fodboldrejser spanien store fans af Københavns eneste rigtige fodboldhold, og derfor følger vi ugentligt samtlige af kampene på egen bane.

Sagen er imidlertid, at gruppen ikke er helt overensstemmende om vi foretrækker en fodboldrejse i England og en anden mulighed er en fodboldrejse i Spanien i Sydeuropa. Gutterne har svært ved at blive enige, fordi en del er tilhængere af de hvide i Real, en del af Barcelona-holdet mens vi derudover tæller to-tre store Tottenham støtter og til sidst en gruppe for Chelsea. Af denne grund har vi i sagens natur en andel, som drømmer om England, men en anden halvdel drømmer om fodbold i Spanien. Dem, som holder med et hold i England, har den holdning at det er mega øv at køre til Spanien på fodboldrejse i 5 dage. På modsatte flanke sidder vennerne, som er spanske fodboldsfans, som jo synes, at fodboldturene mod England ikke skal være vores tur.

Personligt tror jeg dog, at det i øjeblikket ender med at gå til siden for et valg inden for den brede vifte af fodboldrejser som går til Spanien, vi vælger. Da dels et par af de gutter, som sådan set heppede på fodboldrejser som går til England, ærligt talt også er en smule fans af Barcelona, så derfor kan de sikkert tilskyndes til Spanien. Derudover er vejret helt sikkert varmere i det spanske, plus det er angiveligt en del mere sydlandsk. Fordi vi tager af sted nu her i løbet af oktober, kunne det unægtelig være über behageligt hertil at slappe af med lidt forlænget sommerstemning.

Mange træningslejre til verden

Published by:

På UNI er vi omkring 10 kammerater, der må finde ud af, hvilken aktivitet vi vil foretage os i løbet af vores snarlige tur. Ofte plejer vi at være et sted i Europa hvert år Træningslejr fodbold, hvorfor vi sammen har prøvet en lang række spændende ting som fodboldstævner. Vi overvejer kraftigt fodboldrejser til Spanien eller England. Det er egentlig fodboldrejser arsenal en optimal rejse at lave sammen, idet samtlige af drengene er tossede med fodbold. I Danmark er det en tradition at tage ud og se fodbold om søndagen, fordi vi er alle sammen fodboldrejser spanien tilhængere af vores elskede FCK hold, derfor ser vi jævnligt alle hjemmekampene.

Problemet drejer sig om, at gruppen ikke er helt samstemmige omkring vi skal tage en fodboldrejse mod England eller det hellere skal være en fodboldrejse i Spansk fodbold. Gruppen har problemer med at blive enige, da visse af os holder med Real, visse af os af Barcelona-holdet mens vi derudover tæller 3 garvede Manchester supportere og nogle stykker for Manchester City. Således er der groft skitseret halvdelen, der drømmer om England, mens den anden part drømmer om fodbold i Spanien. Gutterne, der holder med et britisk hold, mener det vil være lidt øv at køre til Spanien på fodboldrejse i 5 dage. På modsatte flanke står vennerne, som er spanske fodboldsfans, som jo mener, at en fodboldrejse til England ikke skal være valget.

Personligt tror jeg måske, at det pt ender med at blive én imellem de mange fodboldrejser til Spanien, det ender med. For dels nogle stykker af dem, som ellers heppede på fodboldrejser til England, helt ærligt tilmed er en smule Barcelona-tilhængere, så derfor kan de højst sandsynligt påvirkes. Ydermere er efterårsvejret bestemt dejligere på den spanske kyst, samt det er sikkert en del mere fremmedartet. På grund af, at vi rejser af sted nu her i løbet af november, vil det unægtelig være mega fedt oveni at nyde noget sommerstemning.

Nu er det slut med øm mave – min familie og jeg har fjernet al kulhydrat bort fra vor spisevaner

Published by:

Min kæreste og jeg har bestemt at vi skal begynde at leve og føre et sundt liv. Det gælder ikke kun ordentlig kost men desuden også om at få dyrket motion flere gange om ugen. Min kæreste og jeg har læst en publikation om vitalitet og livsglæde og undertegnede er ganske sikker på at hele familien, store som små, vil opbykke mere energi hvis vi alle modificerer vor liv.

Vores børn har fået lov til at vælge en sport, som de kan starte på i næste uge og min mand og jeg er begyndt at løbetræne adskellige gange om ugen. Min mand og jeg har oplevet en virkelig stor forskel trods det faktum at vi ikkun har løbet i en måned. Min mand og jeg er stort set aldrig mere døsige tidligt på aftenen når børnene er blevet puttet og vi har begge meget mere livsglæde.

Når det kommer til spisevaner har jeg og min mand på samme måde omlagt alle vor vaner fuldstændigt. Vi har fraskåret alle kulhydrater fra vor mad og erhvervet en helt ny Spirali der i skrivende stund er blevet fast inventar i vor køkken. Maskinen kan udskære grønt og rodfrugter, og derved kan jeg og min mand nu udskifte brød med friske rodfrugter i tynde strimler. Dertil er vi begyndt at indtage lidt vitaminer hver evig eneste dag, især Omnimin er faktisk super godt. Undertegnede spiser også et par Mega B Stress, således at jeg altid er fuld med ting der gavner kroppen. Min fyr overvejer desuden at begynde på at spise Epa-gla Fiskeolie da det er super godt til blodkredsløbet. Som alle andre hankøn er min kæreste ikke særlig god til at få spist fisk, så derfor tror jeg at det vil være en super fornuftig ide at indtage ekstra fiskeolie.

Vores sidst tilkommenede kan selvsagt ikke tage del i vor splinter nye mad endnu. Undertegnede forbereder stort set al babymad selv, dog er det en sjælden gang en rigtig god ide at have noget færdiglavet især når det skal gå tjept eller når vi er ude hos nogle venner. Undertegnede har hidtil købt Holle Børnemad men min faster har foreslået at vi også prøver med Ellas Kitchen for at variere en anelse. Hendes søn er meget glad for det, så undertegnede påtænker at investere i et par stykker på Internettet. Min kæreste og jeg kan virkelig advokere for alle familier at modificere deres kostvaner. En sådan ændring skaber ganske enkelt en friskere familie.

Vi har atter haft bræk så nu installerer vi os et alarm system

Published by:

I sidste weekend da min kone og børn kom glade hjem fra en dejlig weekend i vores landhus havde vi haft indbrud i vor hus. Ransmændene havde været alle vore ting og snuppet vor kunstværker, designermøbler og Ipads og tre Mac computere. Det er dog ikke første gang at det er forekommet men hver eneste gang er det væmmeligt. Sidste gang det hændte havde tyveknægtene ikke gennemrodet huset men blot snuppet vores Verner Panton lamper og vores ene kogle i kontoret. Det her indbrud var en del mindre forudbestilt og det varede en hel uge at få opgjort hvad der var blevet fjernet. Røverne havde simpelthen kastet samtlige skuffer og reoler ud på gulvene, ja endda børneværelset havde tyveknægtene været.

Da vi erhvervede vores ejendom for tre år siden var der allerede opsat alarmer og trådløs alarm som vi heldigvis lod være. Men det lader ikke til at det reagerer super godt længere. Derfor har vi bestemt os for at erhverve nogle helt nye tyverialarm. Min bror har anbefalet en ny men jeg påtænker nu trods alt at høre vores naboer hvilken slags alarmsystemer de anvender. Vores forsikringsselskab har anbefalet at vi får installeret lukketøj på alle vores vinduer og døre så det fremkommer sværere for røverne at sikre sig en exit. Jeg er dog overhovedet slet ikke glad for ideen om at børnene og os faktisk skal være låst inde i selskab med røverne i tilfældet af at de begår røveri imens familien snorksover.

Familien har virkelige brug for en alarm der er tilknyttet vores mobiler. Således kan vi se om vi har ubudne besøgende hvis familien er på weekend eller i vores landhus. Det er ligeledes praktisk at man kan se om alarmen er startet så man kan få fat på de omkringboende, således de kan kontakte politiet. Det er ligeledes utrolig vigtigt at vi erhverver en tyverialarm som vores børn uden besvær kan navigere. Rollingerne kommer selvsagt hjem fra skole og fritidsordning nogle timer før min hustru og jeg kører hjem fra kontoret. Alarmen skal derfor være let at navigere men på samme tid skal den ligeledes være endnu bedre end vores tidligere. Det vigtigste er at vi hurtigst muligt laver en bedre løsning sådan at vi slipper for den væmmelige følelse når man kommer tilbage til et smadret vindue og et røvet hus.

Huset i broderlandet ramt af knæk atter

Published by:

Fritidshuset i Sverige fået knæk atter igen

Fritidshuset i Sverige fået knæk atter igen. I sidste uge da min kone og børn kom hjem efter en dejlig weekend i sommerhus havde vi desværre haft indbrud i vor villa. Røverne havde været alt og stålet vores kontanter, surround sound system og IT udstyr. Det er dog ikke første gang at det har fundet sted men hver eneste gang er det lige ubehageligt. Forrige gang det fandt sted havde indbrudstyvene ikke gennemrodet huset men blot stålet vores PH lamper og vores ene kogle i entreen. Dette indbrud var virkelig mindre planlagt og det tog os tre dage at få opgjort hvad der var blevet taget. Tyvene havde simpelthen tømt alle skabe ud på gulvene, ak ja selv børneværelset havde indbrudstyvene været.

Da vi erhvervede vores enjendom for to år siden var der allerede af de tidligere ejere lavet hem larm ligesom villa larm hvilket vi naturligvis lod tilbage. Men det lader ikke til at det virker upåklageligt længere. pga. det har jeg bestemt mig for at erhverve et par nye gsm alarm. Min storebror har anbefalet en ny men jeg vil nu trods alt at spørge vores genboer hvilke alarmsystemer de anvender. Vores forsikring har anbefalet at vi får lukketøj på alle vinduer og døre så det bliver mere besværligt for indbrudstyvene at sikre sig en udgang. Vi er dog ikke vild med ideen om at vi og børnene i princippet skal være låst inde i selskab med indbrudstyvene hvis de foretager røveri når vi snorksover.

Min kone og jeg har virkelige brug for en alarm som er koblet til vores Iphones. Derved er vi i stand til at se om vi har selvbudne fremmede mens vi er på weekend eller i sommerhus. Desuden er det super godt at man kan se om alarmen er gået i gang sådanne at man kan få fat i naboerne, så de kan ringe til panserne. Det er også vigtigt at vi erhverver en tyverialarm som vores to børn uden problemer kan slå fra og til. Rollingerne kommer selvsagt hjem fra fritidsordning et par timer før vi kommer hjem fra kontoret. Alarmen skal netop derfor være nem at slå fra og til men dertil skal den desuden også være langt bedre end vores forgående. Det vigtigste er at vi så hurtig så muligt laver en holdbar løsningsmodel sådan at vi bliver fri for den ubehagelige følelse når vi kommer tilbage til en smadret dør og et gennemrodet bo.

Min familie har endnu en gang haft indbrudsrøveri

Published by:

For to uger siden da vi vendte hjem efter en weekend i vores fritidhus havde der været tyveri i vores residens. Indbrudstyvene havde gennemsøgt alle vores ting og fjernet vores sølvtøj, anlæg og computere. Det er dog ikke første gang at det er forekommet men hver gang er det lige frygtindgydende. Forrige gang det fandt sted havde tyveknægtene ikke indvendt huset men kun fjernet vor lamper og vor ene kogle i kontoret. Men dette tyveri fremstod meget mindre professionelt og det tog os tre dage at få opgjort hvad der var blevet stjålet. Tyveknægtene havde ganske enkelt udtømt samtlige skuffer og skabe ud på parketgulvene, ja endda bryggerset havde tyveknægtene gennemsøgt.

Den gang vi købte vores parcelhus for et år siden var der allerede lavet alarmer plus trådløs alarm hvilket vi selvsagt lod hænge. Men det lader ikke til at det virker upåklageligt længere. Desårsag har jeg bestemt mig for at købe nogle nye tyverialarm. Min lillebror har rekommanderet en ny men min kone og jeg tænker nu alligevel at adspørge vor omkringsboende hvilke alarmsystemer de benytter. Vor forsikringsselskab har anbefalet at vi laver låsetøj på alle vinduer og døre således at det fremkommer mere udfordrende for tyveknægtene at sikre sig en udgang. Min kone og jeg er dog ikke begejstret for tanken om at vi i princippet skal være låst inde i selskab med tyveknægtene i tilfældet af de foretager tyveri mens vi og børnene snorksover.

Familien har brug for en alarm som er koblet til vor Iphones. På den måde er vi i stand til at se om vi har ubudne besøgende hvis vi og børnene er på ferie eller i vores fritidhus. Det er samtidig praktisk at man kan få at se om alarmen er startet sådanne at man kan ringe til de omkringsboende, således de kan ringe til politiet. Det er ligeledes utrolig vigtigt at vi køber en tyverialarm som vor to børn uden nogen som helst problemer kan slå fra og til. Børnene kommer trods alt hjem fra skole og fritidsordning en halv time inden vi cykler hjem fra kontoret. Alarmen skal netop derfor være ligetil at slå fra og til men samtidig skal alarmen ligeledes være meget bedre end vor forrige. Det vigtigste er at min kone og jeg snarrest muligt hitter en bedre løsningsmodel således at vi bliver fri for den væmmelige følelse når vi kommer tilbage til smadrede ruder og et røvet parcelhus.

Æv ramt af knæk endnu en gang

Published by:

I sidste uge da min familie og jeg kom glade hjem efter et par dejlige dage i konoli havde vi desværre haft indbrudsrøveri i vor rækkehus. Tyveknægtene havde gennemsøgt alle vore ting og taget vores kontanter, designermøbler og IT udstyr. Det er dog ikke første gang at det er sket men hver gang er det ubehageligt. Sidste gang det skete havde indbrudstyvene ikke gennemrodet huset men kun taget vor PH lamper og vor ene kogle i tv stuen. Det her indbrudsrøveri virkede meget mindre forudbestilt og det tog flere dage at få opgjort hvad der var blevet fjernet. Røverne havde simpelthen tømt alle skuffer ud på parketgulvet, ja endda køkkenet havde indbrudstyvene gennemsøgt.

Den gang vi erhvervede vores enjendom for et par år siden var der allerede i forvejen lavet alarmsystem ligesom tyverialarm hvilket vi heldigvis lod blive. Men det lader ikke til at det reagerer upåklageligt længere. pga. det har vi bestemt os for at erhverve nogle splinternye tyverialarm. Min kollega har foreslået en variant men min hustru og jeg tænker nu trods alt at adspørge vor naboer hvilke alarmsystemer de anvender. Vor forsikringsselskab har anbefalet at vi får sat bolte på alle vores døreog vinduer således at det fremkommer sværere for røverne at finde en exit. Jeg er overhovedet ikke begejstret for forestillingen om at vi i princippet skal være låst inde i selskab med røverne hvis de laver indbrud når vi snorksover.

Familien har virkelig behov for en alarm som er koblet til vor mobiler. På den måde kan vi unden problemer at se hvis der er uindbudte gæster hvis vi er på ferie eller i konoli. Det er også super godt at man kan se hvis alarmen er gået således at man kan få fat på genboerne, sådanne at de kan ringe til politiet. Det er ligeledes ret vigtigt at vi investerer i en tyverialarm som vor børn nemt kan anvende. Børnene kommer trods alt hjem fra SFO en halv time inden min kone og jeg kører hjem fra kontoret. Alarmen skal være ligetil at anvende men på samme tid skal alarmen ligeledes være endnu bedre end vor forrige. Det der er vigtigst er at min kone og jeg snarrest muligt laver en bedre løsning sådan at vi bliver foruden den væmmelige følelse når familien kommer hjem til et smadret vindue og et tyveriramt hus.

Æv fået indbrud atter

Published by:

I sidste uge da mig og min familie vendte hjem efter et par dage i sommerhus havde vi haft indbrud i vor bolig. Indbrudstyvene havde gennemsøgt alle vore ting og stålet vor kontanter, anlæg og IT udstyr. Det er dog ikke første gang at det er forekommet men hver evig eneste gang er det væmmeligt. Forrige gang det skete havde tyvene ikke rodet i huset men blot stålet vores designer lamper og vores ene kogle i tv stuen. Det her indbrud var langt mindre professionelt og det tog os en hel uge at rydde op. Indbrudstyvene havde bare udtømt samtlige skuffer og reoler ud på parketgulvene, ak ja selv børneværelset havde tyvene gennemsøgt.

Da vi købte vores parcelhus for tre år siden var der allerede ophængt alarm lige som tyverialarm hvilket vores håndværkere heldigvis lod være. Men det lader ikke til at det reagerer upåklageligt længere. På grund af det har jeg bestemt mig for at købe et par helt nye gsm alarm. Min kollega har rekommanderet en anden men vi tænker nu trods alt at adspørge vores naboer hvilken slags alarmsystemer de bruger. Vor ene nabo har foreslået at vi får sat lukketøj på alle vinduer og døre således at det fremkommer sværere for tyveknægtene at sikre sig en flugtvej. Vi er dog overhovedet slet ikke begejstret for forestillingen om at børnene og os faktisk skal være låst inde i selskab med tyveknægtene hvis de begår indbrud mens vi snorksover.

Familien har virkelige brug for en alarm der er tilkoblet vores mobiltelefoner. På denne måde er vi i stand til at nemt se hvis der er uindbudte besøgende når vi er på ferie eller i sommerhus. Desuden er det smart at man kan se hvis alarmen er gået således at man kan få fat i naboerne, således de kan få fat på ordensmagten. Det er desuden vigtigt at vi investerer i en tyverialarm som vores rollinger nemt kan navigere. De kommer jo hjem fra skole og fritidsordning før end vi cykler hjem fra arbejde. Alarmen skal være ligetil at navigere men samtidig skal den også være bedre end vores tidligere. Det aller vigtigste er at vi snarrest muligt laver en holdbar løsningsmodel sådanne at vi bliver fri for den ubehagelige følelse når vi vender hjem til smadrede ruder og et gennemsøgt bo.

Av – fået bræk endnu en gang

Published by:

I sidste weekend da min familie og jeg kom glade hjem efter en dejlig weekend i vores landhus havde der været indbrudstyveri i vor bolig. Tyveknægtene havde indvendt alle vore ting og fjernet vor penge, surround sound system og computere. Det er dog ikke første gang at det har fundet sted men hver eneste gang er det frygteligt. Forrige gang det skete havde tyvene ikke indvendt huset men kun fjernet vor designer lamper og vor ene Bestlite lampe i stuen. Men dette indbrudstyveri fremstod virkelig mindre forberedt og det varede flere dage at ordne. De havde ganske enkelt tømt samtlige skabe ud på gulvet, ja selv køkkenet havde tyvene indvendt.

Den gang vi investerede i vores rækkehus for fire år siden var der allerede af de tidligere ejere indplaceret alarmer ligesom gsm alarm som vores håndværkere heldigvis lod hænge. Men det lader ikke til at det virker upåklageligt længere. pga. det har jeg bestemt mig for at finde et par helt nye tyverialarm. Min søster har anbefalet en ny men vi påtænker nu trods alt at spørge vor naboer hvilken slags alarmsystemer de bruger. Vor forsikringsselskab har foreslået at vi får installeret lukketøj på alle vores vinduer og døre så det fremkommer sværere for tyvene at lave en exit. Vi er ej begejstret for tanken om at familien faktisk skal være låst inde i selskab med tyvene hvis de begår røveri mens familien snorksover.

Min kone og jeg har virkelige brug for en alarm som er tilkoblet vor mobiltelefoner. På denne måde er vi i stand til at unden problemer at se om der er selvbudne fremmede når familien er på ferie eller i vores landhus. Det er samtidig super godt at man kan se om alarmen er gået således at man kan ringe til naboerne, så de kan kontakte panserne. Det er ligeledes utrolig vigtigt at det er en tyverialarm som vor rollinger uden problemer kan slå fra og til. Børnene kommer trods alt hjem fra skole og fritidsordning før end min kone og jeg kommer hjem fra arbejde. Alarmen bør være let at slå fra og til men samtidig skal den også være endnu bedre end vor forgående. Det aller vigtigste er at min hustru og jeg hurtigst muligt hitter en god løsningsmodel så vi bliver fri for den uhyggelige følelse når man kommer hjem til en smadret dør og et gennemsøgt hus.

Sommerhuset i det svenske fået bræk igen

Published by:

Sommerhuset i Sverige fået tyveri atter igen

Sommerhuset i Sverige fået tyveri atter igen. I sidste uge da min kone og børn vendte hjem fra et par dage i sommerhus havde vi desværre haft indbrudsrøveri i vores residens. Ransmændene havde gennemrodet alle vores ting og stålet vor kunstværker, anlæg og IT udstyr. Det er ikke første gang at det har fundet sted men hver gang er det ubehageligt. Sidste gang det hændte havde de ikke indvendt huset men blot stålet vores designer lamper og vores ene Bestlite lampe i entreen. Det her indbrudsrøveri var meget mindre forudbestilt og det tog os en hel dag at få opgjort hvad der var blevet fjernet. Indbrudstyvene havde simpelthen kastet alle skuffer ud på parketgulvene, ak ja endda bryggerset havde de gennemrodet.

Den gang da vi investerede i vores parcelhus for to år siden var der allerede af de tidligere ejere lavet gsm larm lige som villa larm hvilket vi selvfølgelig lod blive. Dog lader det ikke til at det fungerer særlig godt. pga. det har jeg bestemt mig for at investere et par nye tyverialarm. Min ven har anbefalet en ny men vi vil nu alligevel at adspørge vores genboer hvilke alarmsystemer de benytter. Vor ene nabo har anbefalet at vi laver låse på alle vor døreog vinduer således at det fremkommer mere besværligt for tyvene at sikre sig en vej ud. Jeg er dog ikke vild med tanken om at vi og børnene i princippet skal være låst inde i selskab med tyvene i tilfældet af at de laver røveri når familien sover.

Min kone og jeg har virkelig behov for en alarm der er tilknyttet vores Iphones. På denne måde kan vi se hvis der er selvbudne gæster hvis familien er på weekend eller i sommerhus. Det er også godt at man kan få at se hvis alarmen er gået i gang således at man kan få fat på de omkringsboende, således de kan kontakte panserne. Det er også utrolig vigtigt at vi finder en tyverialarm som vores tre børn nemt kan navigere. De kommer trods alt hjem fra skole før end vi kører hjem fra kontoret. Alarmen skal netop derfor være let at navigere men dertil skal alarmen også være bedre end vores forrige. Det mest vigtigste er at vi så hurtig så muligt laver en bedre løsningsmodel sådanne at vi bliver fri for den væmmelige følelse når familien kommer tilbage til smadrede ruder og et tyveriramt hjem.